۲۷
فروردین

الزامات تحقق جهش تولید| یادداشتی از دکتر بابک افقهی

رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران، با اشاره به اینکه در قواعد بین المللی، بخش غیردولتی نقش فعالی در ساماندهی تولید و هدایت آن به سمت تامین نیازهای اساسی جامعه ایفا می‌کنند،رفع محدودیت‌های مالی و اعتباری و نیز رفع چالش‌های مربوط بین بخش دولتی و بخش تعاونی را بهترین راه حل، برای تحقق جهش تولید دانست. به گزارش مرکز ارتباطات و اموربین الملل هلدینگ شهریار، دکتر بابک افقهی در یادداشت خود در سرمقاله روزنامه جام جم با عنوان «الزامات تحقق جهش تولید» نوشت: از دیدگاه اقتصاددانان، تولید عبارت است از فرآیند تبدیل مواد خام یا کالاهای واسطه، به فرآورده های قابل مصرف. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، آن است که ارائه خدمت نیز تولید غیرمحسوس است که اهمیت آن در مواردی به مراتب بیشتر از تولید کالاست لذا برطرف کردن موانع و تنگناهای تولید و صادرات خدمات، می‌تواند ارز مورد نیاز را برای تامین مواد اولیه یا ورود فناوری که می‌تواند در جهش تولید موثر باشد را فراهم نماید. در شرایط فعلی، ضرورت ایجاب می‌کند وضعیتی ایجاد شود که واحدهای تولیدی بتوانند از حالت رکود خارج شوند و از
مطالعه بیشتر